Realizacja praw osób których dane dotyczą, wskazanych w art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Żądanie sprzeciwu przetwarzania danych

Żądanie usunięcia danych osobowych

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Żądanie sprostowania uzupełnienia danych RODO

Prawo dostępu do danych osobowych