top of page

Realizacja praw osób których dane dotyczą, wskazanych w art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Żądanie sprzeciwu przetwarzania danych

Żądanie usunięcia danych osobowych

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Żądanie sprostowania uzupełnienia danych RODO

Prawo dostępu do danych osobowych

bottom of page